40 bài giảng Pháp hành

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về 40 bài giảng Pháp hành của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc năm 1998. Những bài giảng này được lưu trữ trên Google Drive, với định dạng âm thanh mp3. (Để tải về, nhấp chuột vào dấu # ở bên phải tên mỗi bài)
Đọc tiếp

CD-Mp3: Các trích đoạn chọn lọc – Giải đáp về Nhân Quả (Update 22/08/2016)

Update 22/08/2016: Bổ sung trích đoạn số 17

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ CD-Mp3: “Giải đáp về Nhân Quả”, tập hợp một số trích đoạn mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời các câu hỏi liên quan tới luật Nhân Quả. Các trích đoạn này được lưu trữ trên Google Drive, với định dạng âm thanh Mp3

Đọc tiếp

CD-Mp3: Căn bản tu hành từ thấp đến cao (Update 23/03/2016)

Update 23/03/2016: Chuyển lưu trữ sang Google Drive để có thể nghe và tải về trực tiếp tại đây.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Căn Bản Tu Hành Từ Thấp Đến Cao”. Tựa đĩa này có 14 bài giảng, với 2 phiên bản (nội dung giống nhau):

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

Đọc tiếp

Một số bài giảng căn bản của Đức Trưởng Lão

Lưu ý: Thời gian này, các bạn nên dùng Trình duyệt mạng Google Chrome nếu muốn nghe trực tuyến được dễ dàng.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về một số bài giảng căn bản của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Những bài giảng này được lưu trữ trên Google Drive, với định dạng âm thanh mp3.

Hiện tại chúng tôi đăng lên 6 mục. Các bạn bấm chuột vào các Liên kết dưới đây để vào nghe và tải về các bài giảng trong mỗi mục:

Đọc tiếp

Giáo án tu tập của đạo Phật -61 cuộn băng -1997

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về các bài giảng trong bộ “Giáo án (đường lối) tu tập của đạo Phật”. Đây là các file âm thanh MP3 được thâu và lọc bớt tạp âm từ bản gốc là 61 băng Cassette, mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng trong Mùa An Cư năm 1997, tại Tu Viện Chơn Như.

Dưới đây có 2 đường Link để tải về bộ bài giảng này:

Đọc tiếp

CD-Mp3: Thiền của đạo Phật (Update 20/12/2013)

Update 20/12/2013: Sửa lại tất cả Link.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Thiền Của Đạo Phật”. Tựa đĩa này có 17 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Thien cua dao Phat/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Đọc tiếp

CD-Mp3: Tham vấn

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Tham vấn”. Tựa đĩa này có 19 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Tham van/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Đọc tiếp

CD-Mp3: Đường về xứ Phật

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Đường về xứ Phật”. Tựa đĩa này có 11 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Duong ve xu Phat/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Đọc tiếp

CD-Mp3: Pháp tu cho người Cư sĩ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Pháp tu cho người Cư sĩ”. Tựa đĩa này có 14 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Phap tu cho nguoi Cu si/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Đọc tiếp

CD-Mp3: Tu tập giải thoát

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Tu Tập Giải Thoát”. Tựa đĩa này có 14 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Tu tap giai thoat/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Đọc tiếp