Bộ Bài Giảng: Lớp Chánh Kiến, Lớp Chánh Tư Duy – 2005 – 2006

Kính mời quý vị nghe và tải về bộ bài giảng “Lớp Chánh Kiến” và “Lớp Chánh Tư Duy” ghi âm lại các buổi học của Lớp Chánh Kiến và Lớp Chánh Tư Duy trong chương trình Bát Chánh Đạo được Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy tại Tu viện Chơn Như, khai giảng ngày 02 tháng 11 năm 2005.

Đọc tiếp

Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Tu Sinh – Tu Sĩ

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý tu sinh – tu sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục theo giai đoạn thời gian và 1 mục chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác. Đọc tiếp

Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Phật Tử – Cư Sĩ

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý phật tử – cư sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục theo giai đoạn thời gian và 1 mục chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác. Đọc tiếp

Sách nói: BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nóiBA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 04 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI -2 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI” -2 tậpTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT – 10 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT” – 10 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011. Bộ Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp