Sách nói (Mp3-Ogg): Linh hồn không có

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Linh hồn không có”. Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

Đọc tiếp

Thọ Tam Quy Ngũ Giới -2012

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về Cuốn sách: “Thọ Tam Quy Ngũ Giới”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản quý II năm 2012 tại Nhà xuất bản Tôn giáo. Cuốn sách này vốn được trích ra từ một phần của cuốn sách “Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ”.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Nhấp chuột vào đây

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3-Ogg): Những chặng đường tu học của người Cư sĩ (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Những chặng đường tu học của người Cư sĩ” (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…). Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3-Ogg): Thiền Căn Bản

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Thiền Căn Bản”. Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

Đọc tiếp

Linh Hồn Không Có -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Linh Hồn Không Có”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý II năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng nguyên gốc của Tu Viện Chơn Như. Bộ sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 31-3-2015

– Bìa sách (trang 1):

Đọc tiếp

Giới Đức Làm Người -2 tập -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về bộ sách: “Giới Đức Làm Người -2 tập”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý III năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng nguyên gốc của Tu Viện Chơn Như. Bộ sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách Tập 1: Bản in ngày 17-6-2015

– Ruột sách Tập 2: Bản in ngày 11-7-2015

– Bìa sách Tập 1 (trang 1):

Đọc tiếp

9 Cuốn Sách in năm 2015 (Update 13/7/2015)

Update 13/7/2015: Bổ sung Cuốn sách “Linh Hồn Không Có” và Bộ sách: “Giới Đức Làm Người -2 tập”

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc, từ đầu năm 2015, Tu Viện Chơn Như cộng tác với Nhà xuất bản Hồng Đức để in mới và tái bản kinh sách của Tu Viện tuân theo đúng bản gốc. Những sách tái bản được sửa bớt lỗi và chỉnh trang thêm nhằm tạo sự hấp dẫn đẹp mắt hơn so với các kỳ in trước. Tính đến giờ có 8 cuốn sách được in:

1- Lòng Yêu Thương -tập 1 (Tái bản -2015); 2- Sống Mười Điều Lành (Tái bản -2015); 3- Mười Hai Cửa Vào Đạo (Tái bản -2015); 4- Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh (Tái bản -2015); 5- Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ (Tái bản -2015); 6- Những Lời Tâm Huyết (In mới -2015); 7- Linh Hồn Không Có (Tái bản -2015); 8-9- Giới Đức Làm Người -2 tập (Tái bản -2015).

Mời quý bạn vào các Liên kết dưới đây (tên sách), để xem chi tiết và tải về:

8-9. Giới Đức Làm Người -2 tập (Tái bản -2015)

7. Linh Hồn Không Có (Tái bản -2015)

Đọc tiếp