Sách nói (Mp3-Ogg): Những Bức Tâm Thư -3 tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói “Những Bức Tâm Thư” -3 tập, với giọng đọc Ngọc Mỹ + Huy Hồ. Bộ sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3-Ogg): TRỌN BỘ “Đường về xứ Phật” -10 tập (Update 28/4/2015)

Update 28/4/2015: Bổ sung Tập 2* – phiên bản mới – giọng đọc Khánh Hoàng + Ngọc Mỹ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói “Đường về xứ Phật” -10 tập, với các giọng đọc Thanh Thuyết + Lê Nga + Ngọc Mỹ + Khánh Hoàng + Quốc Tuấn + Hưng Thành… Mỗi tập sách nói này có 2 phiên bản (riêng Tập 2 có 4 phiên bản), lưu trữ trên Google Drive:

1A -Tập 1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

Đọc tiếp

Video: Đạo đức làm người -TVCN 15-02-2002 -Full 2h -v.2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video đức Trưởng lão Thích thông lạc dạy bài pháp “Đạo đức làm người”, ngày 15/02/2002 (Mùng 4 Tết). Đây là phiên bản năm 2015, được bổ sung thêm những đoạn trong video cũ bị thiếu, tăng độ dài tổng thể của video lên gần 2h.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp

Những Lời Tâm Huyết -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Những Lời Tâm Huyết”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản (In mới) quý II năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách gồm 3 phần chính:

1- Những Lời Tâm Huyết;
2- Tâm Không Phóng Dật;
3- Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật
– Phiên bản hoàn thiện năm 2008.

(Trong cuốn sách “Pháp Tu Của Phật Làm Chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết”, cũng có “Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật”, nhưng đó là BẢN THẢO GỐC ban đầu, do đức Trưởng lão Thích Thông Lạc viết năm 2000. Còn trong sách này là BẢN HOÀN THIỆN, mà đức Trưởng Lão đã sửa chữa, bổ sung và cho xuất bản lần đầu năm 2008, tại NXB Tôn giáo).

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 25-3-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về Cuốn sách: “Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ” (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…), của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Mười Hai Cửa Vào Đạo -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Mười Hai Cửa Vào Đạo”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Sống Mười Điều Lành -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Sống Mười Điều Lành”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 23-01-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp