Sách nói: NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -4 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY” -4 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói NHỮNG LỜI TÂM HUYẾTTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 02 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: PHẬT GIÁO CÓ ĐƯỜNG LỐI RIÊNG

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói PHẬT GIÁO CÓ ĐƯỜNG LỐI RIÊNG“, của Trưởng lão Thích Thông Lạc – Tu viện Chơn Như 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 02 tập tin MP3 chất lượng 48kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: SỐNG MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói SỐNG MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH”Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012, NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 01 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH”Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 05 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: THIỀN CĂN BẢN

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói THIỀN CĂN BẢN“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2014. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nóiTHỌ TAM QUY NGŨ GIỚI“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 01 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp