Mười Hai Cửa Vào Đạo -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Mười Hai Cửa Vào Đạo”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Sống Mười Điều Lành -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Sống Mười Điều Lành”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 23-01-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Lòng Yêu Thương -tập 1- 2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Lòng Yêu Thương -tập 1”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 23-01-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Thiền Căn Bản -2014 (Update 04/12/2014)

– Update 04/12/2014: Sửa lại đường dẫn (Link) Bìa sách; – Update 18/8/2014: Thay thế phiên bản cuối cùng, ngày 18/8/2014

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Thiền Căn Bản”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý III năm 2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

1- Phiên bản Nguyên gốc đầy đủ, là cuốn sách xuất bản lần đầu tiên năm 2008 (NXBTG), nhưng đã được sửa các lỗi và trình bày lại, ngày 18/8/2014, nay gọi là phiên bản Lưu hành nội bộ TVCN.

2- Phiên bản đã được Nhà Xuất bản Tôn giáo duyệt in, ngày18/8/2014. Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa so với phiên bản gốc.

3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

(Tất cả đều được lưu trữ trên Google Drive)

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3-Ogg): Lịch sử chùa Am

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Lịch sử chùa Am”, với giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

Đọc tiếp

Video: Pháp hành Bát Quan Trai 2004

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Pháp hành Bát Quan Trai 2004”. Đây là phần Trích đoạn đức Trưởng lão Thích Thông Lạc hướng dẫn tu tập Pháp hành (4 pháp Định: Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở, Định Thư Giãn), pháp Thân Hành Niệm và phương pháp lạy, trong Video lớp học Bát Quan Trai Giới, năm 2004 tại Tu viện Chơn Như.

Âm thanh trong Trích đoạn này đã được lọc nhiễu và chỉnh sửa (năm 2014), để lời giảng của Thầy nghe rõ ràng hơn. Các bạn có thể xem trên Youtube hoặc trên Vimeo (Nếu nhấp vào nút “Vimeo” để vào Vimeo xem trực tiếp thì có sẵn nút Download để tải về):

1- Xem từ Vimeo:
Đọc tiếp

Sách nói (Mp3-Ogg): Sống một mình như con Tê ngưu

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Sống một mình như con Tê ngưu”, với giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

Đọc tiếp