Sách nói (Mp3-Ogg): Phật giáo có đường lối riêng

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Phật giáo có đường lối riêng”, của Trưởng lão Thích Thông Lạc. Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

Đọc tiếp

Các sách nói với giọng đọc chuyên ngiệp (Update 26/02/2016)

Update 26/02/2016: Bổ sung 2 Sách nói: 1- “Phật giáo có đường lối riêng”; 2- “Pháp tu của Phật làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết”.

Update 30/11/2015: Bổ sung 2 Sách nói: 1- “Những lời tâm huyết”; 2- “Linh hồn không có”; Update 29/11/2015: Tất cả các Sách nói đều đã có thể nghe và tải về trực tiếp trên trang mạng của Tu Viện, với bất kỳ Trình duyệt mạng nào.

CÁC SÁCH NÓI ĐÃ ĐĂNG:

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3-Ogg): Những lời tâm huyết

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Những lời tâm huyết”. Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3-Ogg): Linh hồn không có

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Linh hồn không có”. Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3-Ogg): Những chặng đường tu học của người Cư sĩ (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Những chặng đường tu học của người Cư sĩ” (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…). Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3-Ogg): Thiền Căn Bản

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Thiền Căn Bản”. Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

Đọc tiếp