Sách nói: BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nóiBA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 04 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI -2 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI” -2 tậpTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT – 10 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT” – 10 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011. Bộ Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI -2 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI” -2 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNH

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNHTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011, NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 06 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: LỊCH SỬ CHÙA AM

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói LỊCH SỬ CHÙA AM“,Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, 2013. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp