Sách nói: LINH HỒN KHÔNG CÓ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói LINH HỒN KHÔNG CÓ“. Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, – NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: LÒNG YÊU THƯƠNG -2 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói “LÒNG YÊU THƯƠNG” – 2 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – Tập 1-2012, Tập 2-2013. Bộ Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: MUỐN CHỨNG ĐẠO PHẢI TU PHÁP MÔN NÀO?

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói MUỐN CHỨNG ĐẠO PHẢI TU PHÁP MÔN NÀO?“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, 2014. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO”, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012, NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 04 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT -2 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT” -2 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: NHỮNG BỨC TÂM THƯ -3 tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói NHỮNG BỨC TÂM THƯ” -3 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, – NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 06 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -4 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY” -4 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói NHỮNG LỜI TÂM HUYẾTTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 02 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp