Sách nói (Mp3 – Ogg): Văn hóa Phật giáo truyền thống -tập 2

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Văn hóa Phật giáo truyền thống -tập 2”, với giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Sách nói này được chia ra làm 8 phần.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/DocSach/DocSach/VH Phat giao truyen thong -tap2/

Các bạn lưu ý, trong đường dẫn này có 2 loại định dạng file âm thanh: 1- Dạng file có đuôi MP3 (-48kbps.mp3) là âm thanh chất lượng thấp hơn, file nhẹ hơn, download nhanh hơn; 2- Dạng file có đuôi OGG (-80kbps.ogg) là âm thanh chất lượng cao hơn, file nặng hơn, download lâu hơn. Cho nên, tùy theo nhu cầu của bạn mà chọn tải về loại file cho phù hợp.

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Còn nếu các bạn nghe hoặc download từ Trình Nghe Âm Thanh dưới đây, thì định dạng file là loại chất lượng thấp hơn (MP3 -48kbps); mục đích để tránh việc trang web tải quá chậm.

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3 – Ogg): Văn hóa Phật giáo truyền thống -tập 1

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Văn hóa Phật giáo truyền thống -tập 1”, với giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Sách nói này được chia ra làm 7 phần.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/DocSach/DocSach/VH Phat giao truyen thong -tap1/

Các bạn lưu ý, trong đường dẫn này có 2 loại định dạng file âm thanh: 1- Dạng file có đuôi MP3 (-48kbps.mp3) là âm thanh chất lượng thấp hơn, file nhẹ hơn, download nhanh hơn; 2- Dạng file có đuôi OGG (-80kbps.ogg) là âm thanh chất lượng cao hơn, file nặng hơn, download lâu hơn. Cho nên, tùy theo nhu cầu của bạn mà chọn tải về loại file cho phù hợp.

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Còn nếu các bạn nghe hoặc download từ Trình Nghe Âm Thanh dưới đây, thì định dạng file là loại chất lượng thấp hơn (MP3 -48kbps); mục đích để tránh việc trang web tải quá chậm.

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3 – Ogg): Giáo án Đạo đức Ly Tham -tập 1

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Giáo án rèn Nhân cách lớp Ngũ giới -Đạo Đức Ly Tham -tập 1”, với giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Sách nói này được chia ra làm 9 phần.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/DocSach/DocSach/DD Ly Tham -tap1/

Các bạn lưu ý, trong đường dẫn này có 2 loại định dạng file âm thanh: 1- Dạng file có đuôi MP3 (-48kbps.mp3) là âm thanh chất lượng thấp hơn, file nhẹ hơn, download nhanh hơn; 2- Dạng file có đuôi OGG (-80kbps.ogg) là âm thanh chất lượng cao hơn, file nặng hơn, download lâu hơn. Cho nên, tùy theo nhu cầu của bạn mà chọn tải về loại file cho phù hợp.

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Còn nếu các bạn nghe hoặc download từ Trình Nghe Âm Thanh dưới đây, thì định dạng file là loại chất lượng thấp hơn (MP3), vì điều này giúp trang web tải nhanh hơn.

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3 – Ogg): Giáo án Đức Hiếu Sinh -tập 3

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Giáo án rèn Nhân cách lớp Ngũ giới -Đức Hiếu Sinh -tập 3”, với giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Sách nói này được chia ra làm 8 phần.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/DocSach/DocSach/Duc Hieu Sinh -tap3/

Các bạn lưu ý, trong đường dẫn này có 2 loại định dạng file âm thanh: 1- Dạng file có đuôi MP3 (-48kbps.mp3) là âm thanh chất lượng thấp hơn, file nhẹ hơn, download nhanh hơn; 2- Dạng file có đuôi OGG (-80kbps.ogg) là âm thanh chất lượng cao hơn, file nặng hơn, download lâu hơn. Cho nên, tùy theo nhu cầu của bạn mà chọn tải về loại file cho phù hợp.

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Còn nếu các bạn nghe hoặc download từ Trình Nghe Âm Thanh dưới đây, thì định dạng file là loại chất lượng thấp hơn (MP3), vì điều này giúp trang web tải nhanh hơn.

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3 – Ogg): Giáo án Đức Hiếu Sinh -tập 2

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Giáo án rèn Nhân cách lớp Ngũ giới -Đức Hiếu Sinh -tập 2”, với giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Sách nói này được chia ra làm 8 phần.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/DocSach/DocSach/Duc Hieu Sinh -tap2/

Các bạn lưu ý, trong đường dẫn này có 2 loại định dạng file âm thanh: 1- Dạng file có đuôi MP3 (-48kbps.mp3) là âm thanh chất lượng thấp hơn, file nhẹ hơn, download nhanh hơn; 2- Dạng file có đuôi OGG (-80kbps.ogg) là âm thanh chất lượng cao hơn, file nặng hơn, download lâu hơn. Cho nên, tùy theo nhu cầu của bạn mà chọn tải về loại file cho phù hợp.

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Còn nếu các bạn nghe hoặc download từ Trình Nghe Âm Thanh dưới đây, thì định dạng file là loại chất lượng thấp hơn (MP3), vì điều này giúp trang web tải nhanh hơn.

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3 – Ogg): Giáo án Đức Hiếu Sinh -tập 1

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Giáo án rèn Nhân cách lớp Ngũ giới -Đức Hiếu Sinh -tập 1”, với giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Sách nói này được chia ra làm 8 phần.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/DocSach/DocSach/Duc Hieu Sinh -tap1/

Các bạn lưu ý, trong đường dẫn này có 2 loại định dạng file âm thanh: 1- Dạng file có đuôi MP3 (-48kbps.mp3) là âm thanh chất lượng thấp hơn, file nhẹ hơn, download nhanh hơn; 2- Dạng file có đuôi OGG (-80kbps.ogg) là âm thanh chất lượng cao hơn, file nặng hơn, download lâu hơn. Cho nên, tùy theo nhu cầu của bạn mà chọn tải về loại file cho phù hợp.

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Còn nếu các bạn nghe hoặc download từ Trình Nghe Âm Thanh dưới đây, thì định dạng file là loại chất lượng thấp hơn (MP3), vì điều này giúp trang web tải nhanh hơn.

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3): Thọ Tam Quy Ngũ Giới

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Thọ Tam Quy Ngũ Giới”, với giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/DocSach/Tho Tam Quy Ngu Gioi -48kbps.mp3

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3): Sống 10 điều lành

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Sống Mười Điều Lành”, với giọng đọc Thy Mai. Cuốn sách này có 2 phần.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/DocSach/Song 10 dieu lanh -48kbps/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Đọc tiếp

Sách nói (Mp3): Tạo duyên giáo hóa chúng sinh

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh”, với giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Cuốn sách này có 2 phần, chia làm 5 đoạn.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/DocSach/Tao duyen giao hoa -48kbps/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

Đọc tiếp