Truyện tranh: Lòng Yêu Thương -tập 1

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách (Truyện Tranh) “Lòng Yêu Thương -tập 1”, của Tu Viện Chơn Như, xuất bản quý IV năm 2017 tại Nhà xuất bản Hồng Đức. Cuốn sách được lưu trữ tại Liên kết Google Drive dưới đây:

– Ruột sách: Nhấp chuột vào đây

– Bìa sách trang 1-4:

Đọc tiếp

Thọ Tam Quy Ngũ Giới -2012

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về Cuốn sách: “Thọ Tam Quy Ngũ Giới”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản quý II năm 2012 tại Nhà xuất bản Tôn giáo. Cuốn sách này vốn được trích ra từ một phần của cuốn sách “Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ”.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Nhấp chuột vào đây

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Linh Hồn Không Có -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Linh Hồn Không Có”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý II năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng nguyên gốc của Tu Viện Chơn Như. Bộ sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 31-3-2015

– Bìa sách (trang 1):

Đọc tiếp

Giới Đức Làm Người -2 tập -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về bộ sách: “Giới Đức Làm Người -2 tập”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý III năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng nguyên gốc của Tu Viện Chơn Như. Bộ sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách Tập 1: Bản in ngày 17-6-2015

– Ruột sách Tập 2: Bản in ngày 11-7-2015

– Bìa sách Tập 1 (trang 1):

Đọc tiếp

Những Lời Tâm Huyết -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Những Lời Tâm Huyết”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản (In mới) quý II năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách gồm 3 phần chính:

1- Những Lời Tâm Huyết;
2- Tâm Không Phóng Dật;
3- Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật
– Phiên bản hoàn thiện năm 2008.

(Trong cuốn sách “Pháp Tu Của Phật Làm Chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết”, cũng có “Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật”, nhưng đó là BẢN THẢO GỐC ban đầu, do đức Trưởng lão Thích Thông Lạc viết năm 2000. Còn trong sách này là BẢN HOÀN THIỆN, mà đức Trưởng Lão đã sửa chữa, bổ sung và cho xuất bản lần đầu năm 2008, tại NXB Tôn giáo).

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 25-3-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về Cuốn sách: “Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ” (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…), của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Mười Hai Cửa Vào Đạo -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Mười Hai Cửa Vào Đạo”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Sống Mười Điều Lành -2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Sống Mười Điều Lành”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 23-01-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp

Lòng Yêu Thương -tập 1- 2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Lòng Yêu Thương -tập 1”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 23-01-2015

– Bìa sách trang 1:

Đọc tiếp