Truyện tranh: Lòng Yêu Thương – Tập 1

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách (Truyện Tranh) “Lòng Yêu Thương -tập 1”, của Tu Viện Chơn Như, xuất bản quý IV năm 2017 tại Nhà xuất bản Hồng Đức. Cuốn sách được lưu trữ tại Liên kết Google Drive dưới đây:

– Ruột sách: Nhấp chuột vào đây

Đọc tiếp

Đính chính bộ sách Đường Về Xứ Phật -xuất bản 2011

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc, sau khi 10 tập sách “Đường Về Xứ Phật” được xuất bản Quý III/2011, chúng tôi đã nhận được các hồi âm đóng góp chỉ ra những lỗi sai về mặt chính tả cũng như nội dung trong bộ sách này. Gần đây, khi biên tập lại trong kế hoạch tái bản sắp tới, chúng tôi soát lỗi một lần nữa và lập thành các Bảng thống kê Danh sách đính chính cho mỗi tập dưới đây. Kính mời quý bạn xem và tải về!

01- Danh sách Đính Chính Tập 01Download (tải về)
02- Danh sách Đính Chính Tập 02Download (tải về)
03- Danh sách Đính Chính Tập 03Download (tải về)
04- Danh sách Đính Chính Tập 04Download (tải về)
05- Danh sách Đính Chính Tập 05Download (tải về)
06- Danh sách Đính Chính Tập 06Download (tải về)
07- Danh sách Đính Chính Tập 07Download (tải về)
08- Danh sách Đính Chính Tập 08Download (tải về)
09- Danh sách Đính Chính Tập 09Download (tải về)
10- Danh sách Đính Chính Tập 10Download (tải về)

Đường Về Xứ Phật – 10 Tập -Sửa lỗi -07-03-2013

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Bộ sách 10 tập: “Đường Về Xứ Phật”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, đã sửa các lỗi như đã nêu trong bài viết “Đính chính bộ sách Đường Về Xứ Phật -xuất bản 2011“.

01- Đường Về Xứ Phật – Tập 01: Download (tải về)
02- Đường Về Xứ Phật – Tập 02: Download (tải về)
03- Đường Về Xứ Phật – Tập 03: Download (tải về)
04- Đường Về Xứ Phật – Tập 04: Download (tải về)
05- Đường Về Xứ Phật – Tập 05: Download (tải về)
06- Đường Về Xứ Phật – Tập 06: Download (tải về)
07- Đường Về Xứ Phật – Tập 07: Download (tải về)
08- Đường Về Xứ Phật – Tập 08: Download (tải về)
09- Đường Về Xứ Phật – Tập 09: Download (tải về)
10- Đường Về Xứ Phật – Tập 10: Download (tải về)

Đọc tiếp