Giới Đức Làm Người – 2 Tập – 2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về bộ sách: “Giới Đức Làm Người -2 tập”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý III năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng nguyên gốc của Tu Viện Chơn Như. Bộ sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý vị đọc và tải sách về ở Liên kết dưới đây:

– Ruột sách Tập 1: Bản in ngày 17-6-2015

– Ruột sách Tập 2: Bản in ngày 11-7-2015

Đọc tiếp

Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh – 2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý vị đọc và tải sách về ở Liên kết dưới đây:

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

Đọc tiếp

Hướng Dẫn, Nhắc Nhở Tu Sinh Tu Tập Tại TVCN (Update 06/5/2014)

Update 06/4/2014: Thay thế phiên bản mới, ngày 06/4/2014. Phiên bản này sửa 2 câu số 3 và 4 bên cột phải, trang 67, như sau: Nội dung cũ bị sai: “Tay trái đặt lên trước bụng! Tay phải đặt lên tay phải!”. Nay sửa lại cho đúng là: “Tay phải đặt lên trước bụng! Tay trái đặt lên tay phải!”.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Hướng dẫn, nhắc nhở Tu sinh tu tập tại Tu Viện Chơn Như”. Cuốn sách này chưa xin phép xuất bản, chỉ lưu hành nội bộ Tu Viện.

Download (tải về)

Lịch Sử Chùa Am – 2013

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Lịch Sử Chùa Am”, tái bản vào cuối quý IV/2013.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

Đọc tiếp

Linh Hồn Không Có – 2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Linh Hồn Không Có”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý II năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng nguyên gốc của Tu Viện Chơn Như. Bộ sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý vị đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây:

– Ruột sách: Bản in ngày 31-3-2015

Đọc tiếp