Lòng Yêu Thương – Tập 1 – 2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Lòng Yêu Thương -tập 1”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý vị đọc và tải sách về ở Liên kết dưới đây :

– Ruột sách: Bản in ngày 23-01-2015

Đọc tiếp

Mười Hai Cửa Vào Đạo – 2015

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Mười Hai Cửa Vào Đạo”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý vị đọc và tải sách về ở Liên kết dưới đây:

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

Đọc tiếp

Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào? – 2014

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào?”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản vào đầu Quý II/2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

Đọc tiếp

Những Bức Tâm Thư – Tập 1 – 2013

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Những Bức Tâm Thư -tập 1”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý IV/2013.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

Đọc tiếp

Những Bức Tâm Thư – Tập 2 – 2014

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Những Bức Tâm Thư -tập 2”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản vào đầu quý I/2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

Đọc tiếp

Những Bức Tâm Thư – Tập 3 – 2014

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Những Bức Tâm Thư -tập 3”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản (In mới) quý II năm 2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

Đọc tiếp