Thiền Căn Bản – 2014

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Thiền Căn Bản”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý III năm 2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

Đọc tiếp

Thọ Tam Quy Ngũ Giới – 2012

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về Cuốn sách: “Thọ Tam Quy Ngũ Giới”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản quý II năm 2012 tại Nhà xuất bản Tôn giáo. Cuốn sách này vốn được trích ra từ một phần của cuốn sách “Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ”.

Quý vị đọc và tải sách về ở Liên kết dưới đây:

– Ruột sách: Nhấp chuột vào đây

Đọc tiếp