Ảnh chuyến đi Hòn Sơn dịp 28/5/2012

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về những ảnh chụp, trong chuyến đi Hòn Sơn dịp 28/5/2012. Trong đây có rất nhiều ảnh chụp chung của phật tử với đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Đường dẫn vào xem và tải về bộ ảnh trên Google Drive:

https://drive.google.com/folderview?id=0B9NzXplkPMNGcDE0N0doakdUUkE&usp=sharing

Còn đây là những bức ảnh trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, có ghép hình của Trưởng Lão ngồi giữa đại chúng (Trưởng Lão không lên thăm Ma Thiên Lãnh, vì tuổi cao , Người sợ mọi người phải vất vả vì Người):

https://drive.google.com/folderview?id=0B9NzXplkPMNGakpIanR5ZDVrQmc&usp=sharing

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×