Video: Lần gặp Sau Cùng – Tu sinh Thưa Hỏi Pháp Tu (Update 23/12/2016)

0 Flares 0 Flares ×

Update 23/12/2016: Cập nhật video phiên bản 12/2016

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video buổi giảng pháp cuối cùng cho Tu sinh của đức Trưởng Lão: “Lần Gặp Sau Cùng – Tu Sinh Thưa Hỏi Pháp Tu”, ngày 30/6/2012.

Xin các bạn lưu ý, đây là buổi giảng dành riêng cho các tu sinh Chuyên tu trong Tu Viện, có những câu trả lời là dành riêng cho những tu sinh cụ thể, trong hoàn cảnh, trình độ và giai đoạn tu riêng của họ, cho nên không phải ai cũng có thể hiểu được và cũng có thể áp dụng được.

Dưới đây là một trích đoạn (phiên bản cũ) và video đầy đủ (phiên bản 12/2016), xem từ Youtube:

1- Một Trích đoạn Quan trọng trong bài giảng này:

 

2- Video Toàn bộ Bài giảng (độ dài 1h45ph):

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×