Video: 3 buổi giảng cuối cùng của Đức Trưởng Lão (Update 23/12/2016)

0 Flares 0 Flares ×

Update 23/12/2016: Cập nhật video “Lần gặp Sau Cùng – Tu sinh Thưa Hỏi Pháp Tu”, phiên bản 12/2016.

Như quý phật tử và bạn đọc chắc đã biết, đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt vào lúc 0 giờ ngày 02/01/2013. Cho nên, trong năm 2012 và thậm chí từ nhiều năm trước, Người đã chu đáo hoàn thành và sắp xếp những công việc quan trọng cho tương lai của Chơn Như và Phật pháp.

Năm 2012, Trưởng lão Thích Thông Lạc có 3 buổi giảng pháp cho đại chúng. Một buổi giảng nhân dịp đầu năm tiếp tăng ni và phật tử các nơi về cầu đạo. Sau đó là 2 buổi giảng dành cho tu sinh chuyên tu trong Tu Viện.

Trong 3 buổi giảng này, đức Trưởng Lão đã nhắc lại những căn bản của Phật pháp. Người cũng định hướng cho mọi người biết cảnh giác để tránh xa các Tà pháp, biết đặt lòng tin và nương tựa nơi Chánh pháp để tu hành cho có kết quả giải thoát.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video trong 3 bài viết dưới đây:

Video: Trưởng Lão dạy đạo và trả lời các câu hỏi dịp đầu năm -12/02/2012

Video: Trưởng Lão răn nhắc và trả lời câu hỏi của tu sinh -24/3/2012

Video: Lần gặp Sau Cùng – Tu sinh Thưa Hỏi Pháp Tu (Update 23/12/2016)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×