Video: Đạo đức làm người -TVCN 15-02-2002 -Full 2h -v.2015

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video đức Trưởng lão Thích thông lạc dạy bài pháp “Đạo đức làm người”, ngày 15/02/2002 (Mùng 4 Tết). Đây là phiên bản năm 2015, được bổ sung thêm những đoạn trong video cũ bị thiếu, tăng độ dài tổng thể của video lên gần 2h.

Xem từ Youtube:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×