Video: Không diệt ý thức, dùng ý thức làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết -v.2015

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video đức Trưởng lão Thích thông lạc dạy bài pháp: “Không diệt ý thức, dùng ý thức làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết”. Đây là phiên bản video năm 2015, đã được chỉnh sửa âm thanh.

Xem từ Youtube:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×