Video: Pháp hành Bát Quan Trai 2004

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Pháp hành Bát Quan Trai 2004”. Đây là phần Trích đoạn đức Trưởng lão Thích Thông Lạc hướng dẫn tu tập Pháp hành (4 pháp Định: Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở, Định Thư Giãn), pháp Thân Hành Niệm và phương pháp lạy, trong Video lớp học Bát Quan Trai Giới, năm 2004 tại Tu viện Chơn Như.

Âm thanh trong Trích đoạn này đã được lọc nhiễu và chỉnh sửa (năm 2014), để lời giảng của Thầy nghe rõ ràng hơn. Các bạn có thể xem trên Youtube hoặc trên Vimeo (Nếu nhấp vào nút “Vimeo” để vào Vimeo xem trực tiếp thì có sẵn nút Download để tải về):

1- Xem từ Vimeo:

2- Xem từ Youtube:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×