Video: Pháp Hành Bát Quan Trai (năm 2004)

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Pháp Hành Bát Quan Trai”. Các pháp hành này được đức Trưởng Lão giảng dạy cho phật tử tu tập Thọ Bát Quan Trai ngày 10 và 11 tháng 2 năm 2004, tại Tu Viện Chơn Như, trong đó có pháp Thân Hành Niệm:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×