Video: Trưởng Lão răn nhắc và trả lời câu hỏi của tu sinh -24/3/2012

0 Flares 0 Flares ×

Update 28/01/2014: Thêm đường dẫn xem Video từ trang mạng “vimeo.com”. Xem Video trên trang Vimeo cho chất lượng đẹp hơn và có thể Download (tải về) được.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Lời Nhắc Nhở Và Sách Tấn Tu Sinh”. Đây là buổi giảng ngày 24/3/2012; đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy đạo, răn nhắc và trả lời câu hỏi cho các tu sinh chuyên tu tại Tu Viện Chơn Như.

Video này được chia làm 4 phần: (Xem từ Vimeo và Youtube)

I- Xem từ Vimeo:

Phần 1:

 

Phần 2:

 

Phần 3:

 

Phần 4:

 

II- Xem từ Youtube:

Phần 1:

 

Phần 2:

 

Phần 3:

 

Phần 4:

 

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×