40 bài giảng Pháp hành

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về 40 bài giảng Pháp hành của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc năm 1998. Những bài giảng này được lưu trữ trên Google Drive, với định dạng âm thanh mp3. (Để tải về, nhấp chuột vào dấu # ở bên phải tên mỗi bài)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×