Các bài giảng Lớp Chánh Kiến 2005-2006 (Update 23/4/2014)

0 Flares 0 Flares ×

Update 23/4/2014: Bổ sung các bài bị thiếu (bài 12 trong CD1 và bài 30 trong CD4)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về các bài giảng trong “Lớp Chánh Kiến”. Đây là các file âm thanh MP3 được thâu và lọc bớt tạp âm từ bản gốc là các băng Cassette, mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng năm 2005-2006, tại Tu Viện Chơn Như.

Bộ bài giảng Lớp Chánh Kiến được chia làm 4 phần, lưu trữ trên MediaFire:

– Phần 1: https://www.mediafire.com/folder/33438rajz8jof/Chanh_Kien_CD1

– Phần 2: https://www.mediafire.com/folder/gd4l3nui2x98j/Chanh_Kien_CD2

– Phần 3: https://www.mediafire.com/folder/lu3jkmalgt3vg/Chanh_Kien_CD3

– Phần 4: https://www.mediafire.com/folder/6ehkh24wdpz42/Chanh_Kien_CD4

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×