CD-Mp3: Căn Bản Tu Hành Từ Thấp Đến Cao

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Căn Bản Tu Hành Từ Thấp Đến Cao“. Tựa đĩa này có 14 bài giảng, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Can ban tu hanh tu thap den cao/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

1. Căn bản tu hành từ thấp đến cao:

 

2. Mục đích của Định Niệm Hơi Thở:

 

3. Tâm Bát động – 12 Nhân duyên – 4 Cửa vào đạo:

 

4. Định vô lậu:

 

5. Tứ Chánh Cần:

 

6. Pháp tu Định Niệm Hơi Thở:

 

7. Xả tâm Tham – Sân – Si:

 

8. Thực hành pháp tu:

 

9. Quán thân tu tập Tứ Niệm Xứ:

 

10. Tứ Niệm Xứ 1:

 

11. Tứ Niệm Xứ 2:

 

12. Tứ Niệm Xứ 3:

 

13. Tứ Niệm Xứ 4:

 

14. Pháp tu Tâm Bất Động – 26/02/2010:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×