CD-Mp3: Đường Về Xứ Phật

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Đường Về Xứ Phật”. Tựa đĩa này có 11 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Duong ve xu Phat/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

01. Đường về xứ Phật 1:

 

02. Đường về xứ Phật 2:

 

03. Nhân quả – Ngũ giới:

 

04. Lợi ích của Thập Thiện:

 

05. Thanh niên Hà Nội cầu pháp (05-03-2010):

 

06. Thanh niên Hà Nội cầu pháp (07-03-2010):

 

07. Trưởng Lão dạy sư Thông Vân và phật tử An Giang:

 

08. Sư Thiện Hòa tham vấn Trưởng Lão:

 

09. Thầy dạy nhóm phật tử Bác sĩ Lộc:

 

10. Thầy thăm Công ty Cơ khí Phước Lụa – Sa Đéc:

 

11. Tham vấn Thế giới siêu hình:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×