Các tựa đĩa CD-Mp3 lưu hành nội bộ TVCN (Update23/03/2016)

0 Flares 0 Flares ×

Update 23/03/2016: Tựa đĩa 1- “Căn bản tu hành từ thấp đến cao” đã có thể nghe và tải về trực tiếp ngay tại trang mạng của Tu Viện; – Update 01/03/2016: Bổ sung tựa đĩa 11- “Giải đáp về Nhân Quả”. (nghe và tải về trực tiếp)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Các tựa đĩa CD-Mp3 tổng hợp các bài giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như, ở các đường Link (tên đĩa) dưới đây:

11. CD-Mp3: Giải Đáp Về Nhân Quả

10. CD-Mp3: Tham Vấn

9. CD-Mp3: Đường Xề Xứ Phật

8. CD-Mp3: Pháp Tu Cho Người Cư Sĩ

7. CD-Mp3: Tu Tập Giải Thoát

6. CD-Mp3: Thiền Của Đạo Phật

5. CD-Mp3: Mùa Xuân Vĩnh Cửu

4. CD-Mp3: Đường Lối & Mục Đích Tu Hành Của Tu Viện Chơn Như

3. CD-Mp3: Được Thân Người Là Khó

2. CD-Mp3: Đạo Đức Giải Thoát

1. CD-Mp3: Căn Bản Tu Hành Từ Thấp Đến Cao

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×