CD-Mp3: Tham Vấn

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Tham vấn”. Tựa đĩa này có 19 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Tham van/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

01. Anh Vũ vấn đạo 1:

 

02. Anh Vũ vấn đạo 2:

 

03. Anh Vũ vấn đạo 3:

 

04. Anh Vũ vấn đạo 4:

 

05. Anh Vũ vấn đạo 5:

 

06. Anh Vũ vấn đạo 6:

 

07. Anh Vũ vấn đạo 7:

 

08. Anh Vũ vấn đạo 8:

 

09. Anh Vũ vấn đạo 9:

 

10. Anh Vũ vấn đạo 10:

 

11. Anh Vũ vấn đạo 11:

 

12. Tham vấn 2001 – 1:

 

13. Tham vấn 2001 – 2:

 

14. Tham vấn 2001 – 3:

 

15. Tham vấn 2001 – 4:

 

16. Thọ Bát Quan Trai 1:

 

17. Thọ Bát Quan Trai 2:

 

18. Thọ Bát Quan Trai 3:

 

19. Thọ Bát Quan Trai 4:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×