CD-Mp3: Thiền của đạo Phật (Update 20/12/2013)

1 Flares 1 Flares ×

Update 20/12/2013: Sửa lại tất cả Link.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề: “Thiền Của Đạo Phật”. Tựa đĩa này có 17 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Thien cua dao Phat/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

01. Phạm hạnh của người tu thiền:

0:00

02. Thiền xả tâm -a:

0:00

03. Thiền xả tâm -b:

0:00

04. Thiền của đạo Phật:

0:00

05. Thiền hơi thở:

0:00

06. Vấn đề về Sơ Thiền:

0:00

07. Tham vấn nhập Sơ Thiền:

0:00

08. Pháp hướng tâm điều khiển hơi thở:

0:00

09. Tứ Thánh Định:

0:00

10. Tứ Thiền và Tam Minh -1:

0:00

11. Tứ Thiền và Tam Minh -2:

0:00

12. Năng lực của Tam Minh:

0:00

13. Tuệ Tam Minh:

0:00

14. Diệt Thọ Tưởng Định:

0:00

15. Tham vấn nhập các định:

0:00

16. Yếu chỉ tu tập:

0:00

17. Lời sách tấn của Thầy:

0:00

1 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 1 1 Flares ×