CD-Mp3: Tu Tập Giải Thoát

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về đĩa CD-Mp3 bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc có nhan đề “Tu Tập Giải Thoát”. Tựa đĩa này có 14 bài giảng định dạng Mp3, lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như.

Đây là đường dẫn để Download (tải về) trực tiếp:
http://tuvienchonnhu.net/Mp3/Mp3-CD/Tu tap giai thoat/

(Các bạn nên dùng trình duyệt Firefox để vào mạng được nhanh hơn
Tham khảo: Hướng dẫn cách Download Sách và Bài giảng)

01. Tu tập giải thoát -1:

 

02. Tu tập giải thoát -2:

 

03. Tu tập giải thoát -3:

 

04. Tu tập giải thoát -4:

 

05. Tu hành phải nhiệt tâm:

 

06. Thầy dạy Chư ác mạc tác:

 

07. Thấy lỗi mình không thấy lỗi người 20/07/2008:

 

08. Những lời sách tấn của Trưởng Lão -a:

 

09. Những lời sách tấn của Trưởng Lão -b:

 

10. Lời sách tấn của Thầy:

 

11. Thầy sách tấn tu sinh Nữ 2008:

 

12. Thầy sách tấn tu sinh Nam 05/07/2008:

 

13: Thầy sách tấn tu sinh để chọn người vào tu 12/04/2010:

 

14. Thầy dạy trị bệnh Tiểu Đường:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×