Video: Giới thiệu sách Tu Viện Chơn Như

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Giới thiệu sách Tu Viện Chơn Như”, nội dung giới thiệu các đầu sách đã xuất bản của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc – Cố Viện chủ Tu Viện Chơn Như:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×