Các sách nói với giọng đọc chuyên ngiệp (Update 26/02/2016)

3 Flares 3 Flares ×

Update 26/02/2016: Bổ sung 2 Sách nói: 1- “Phật giáo có đường lối riêng”; 2- “Pháp tu của Phật làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết”.

Update 30/11/2015: Bổ sung 2 Sách nói: 1- “Những lời tâm huyết”; 2- “Linh hồn không có”; Update 29/11/2015: Tất cả các Sách nói đều đã có thể nghe và tải về trực tiếp trên trang mạng của Tu Viện, với bất kỳ Trình duyệt mạng nào.

CÁC SÁCH NÓI ĐÃ ĐĂNG:

1- Đạo đức làm Người; 2- Giáo án Đạo đức Gia Đình; 3- Sống Mười Điều Lành (Mp3); 4- Lòng Yêu Thương -2 tập; 5- Tạo duyên giáo hóa chúng sinh (Mp3); 6- Thọ Tam Quy Ngũ Giới (Mp3); 7- Giáo án Đức Hiếu Sinh -tập 1; 8- Giáo án Đức Hiếu Sinh -tập 2; 9- Giáo án Đức Hiếu Sinh -tập 3; 10- Giáo án Đạo đức Ly Tham -tập 1; 11- Văn hóa Phật giáo truyền thống -tập 1; 12- Văn hóa Phật giáo truyền thống -tập 2; 13- Mười hai Cửa Vào Đạo; 14- Ba mươi bảy Phẩm trợ Đạo; 15- Muốn chứng Đạo phải tu pháp môn nào?; 16- Sống một mình như con Tê ngưu; 17- Những lời gốc Phật dạy -4 tập; 18- Lịch sử chùa Am; 19- Đường về xứ Phật -10 tập; 20- Những Bức Tâm Thư -3 tập; 21- Thiền Căn Bản; 22- Giới đức làm Người -2 tập; 23- Hỏi đáp Oai nghi chánh hạnh; 24- Người phật tử cần biết -2 tập; 25- Những chặng đường tu học của người Cư sĩ; 26- Linh hồn không có; 27- Những lời tâm huyết; 28- Phật giáo có đường lối riêng; 29- Pháp tu của Phật làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết.

(Chúng tôi sẽ lần lượt bổ sung thêm Phiên bản âm thanh Ogg cho tất cả các sách nói)

29- Đường dẫn tới Sách nói: Pháp tu của Phật làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết, (Nhấp chuột vào Link tên sách)

28- Đường dẫn tới Sách nói: Phật giáo có đường lối riêng, (Nhấp chuột vào Link tên sách)

27- Đường dẫn tới Sách nói: Những lời tâm huyết, (Nhấp chuột vào Link tên sách)

26- Đường dẫn tới Sách nói: Linh hồn không có, (Nhấp chuột vào Link tên sách)

25- Đường dẫn tới Sách nói: Những chặng đường tu học của người Cư sĩ (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…), (Nhấp chuột vào Link tên sách)

24- Đường dẫn tới Bộ sách nói: Người phật tử cần biết -2 tập, (Nhấp chuột vào Link tên sách)

23- Đường dẫn tới Sách nói: Hỏi đáp Oai nghi chánh hạnh, (Nhấp chuột vào Link tên sách)

22- Đường dẫn tới Bộ sách nói: Giới đức làm Người -2 tập, (Nhấp chuột vào Link tên sách)

21- Đường dẫn tới Sách nói: Thiền Căn Bản, (Nhấp chuột vào Link tên sách)

20- Đường dẫn tới Bộ sách nói: Những bức tâm thư -3 tập, giọng đọc Ngọc Mỹ + Huy Hồ. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

19- Đường dẫn tới Bộ sách nói: Đường về xứ Phật -10 tập, giọng đọc Thanh Thuyết + Lê Nga + Ngọc Mỹ + Khánh Hoàng + Quốc Tuấn + Hưng Thành… (Nhấp chuột vào Link tên sách)

18- Đường dẫn tới Sách nói: Lịch sử chùa Am, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

17- Đường dẫn tới Bộ sách nói: Những lời gốc Phật dạy -4 tập, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

16- Đường dẫn tới Sách nói: Sống một mình như con Tê ngưu, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

15- Đường dẫn tới Sách nói: Muốn chứng Đạo phải tu pháp môn nào?, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

14- Đường dẫn tới Sách nói: Ba mươi bảy Phẩm trợ Đạo, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

13- Đường dẫn tới Sách nói: Mười hai Cửa vào Đạo, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

12- Đường dẫn tới Bộ sách nói: Văn hóa Phật giáo truyền thống -tập 2, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

11- Đường dẫn tới Sách nói: Văn hóa Phật giáo truyền thống -tập 1, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

10- Đường dẫn tới Sách nói: Đạo đức Ly Tham -tập 1, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

9- Đường dẫn tới Sách nói: Giáo án Đức Hiếu Sinh -tập 3, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

8- Đường dẫn tới Sách nói: Giáo án Đức Hiếu Sinh -tập 2, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

7- Đường dẫn tới Sách nói: Giáo án Đức Hiếu Sinh -tập 1, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

6- Đường dẫn tới Sách nói: Thọ Tam Quy Ngũ Giới, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

5- Đường dẫn tới Sách nói: Tạo duyên giáo hóa chúng sinh, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

4- Đường dẫn tới Bộ sách nói: Lòng yêu thương -2 tập, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

3- Đường dẫn tới Sách nói: Sống Mười Điều Lành, giọng đọc Thy Mai. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

2- Đường dẫn tới Sách nói: Giáo án Đạo đức Gia Đình -tập 1, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

1- Đường dẫn tới Bộ sách nói: Đạo đức làm Người -2 tập, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. (Nhấp chuột vào Link tên sách)

Còn dưới đây là các Sách nói với giọng đọc của sư Chơn Giác (thường là theo phiên bản cũ của sách giấy), đã được chia nhỏ lại theo từng Đề mục tương thích với Mục lục trong sách giấy, do rennhancach1@gmail.com chia sẻ. Đây là đường dẫn tới Thư viện sách nói này trên Mediafire. Các bạn có thể vào từng cuốn sách để nghe trực tiếp từng Đề mục, hoặc tải về máy (Nếu ai phát hiện có lỗi gì xin gửi Email báo trực tiếp cho rennhancach1@gmail.com):

http://www.mediafire.com/folder/ol2s43oezbdat/Sách_Nói_-_AUDIOBOOKs

3 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 3 3 Flares ×