Sách nói: LÒNG YÊU THƯƠNG -2 Tập

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói “LÒNG YÊU THƯƠNG” – 2 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – Tập 1-2012, Tập 2-2013. Bộ Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên mỗi bài để tải về)

Tập 1: gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 2: gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Hình ảnh Bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×