Sách nói: NHỮNG BỨC TÂM THƯ -3 tập

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói NHỮNG BỨC TÂM THƯ” -3 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên mỗi bài để tải về)

Tập 1: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Tập 2: gồm 07 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Tập 3: gồm 06 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Hình ảnh Bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×