Sách nói: NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -4 Tập

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY” -4 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên mỗi bài để tải về)

Tập 1: gồm 05 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Tập 2: gồm 06 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Tập 3: gồm 05 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Tập 4: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Đường dẫn tới thư mục chứa 4 Tập sách Những lời gốc Phật dạy, trên Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/6/folders/0B4jwF2AoKkQzYkVsdFpyM2MtT0E

Hình ảnh Bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×