Sách nói (Mp3-Ogg): Những chặng đường tu học của người Cư sĩ (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…)

2 Flares 2 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “Những chặng đường tu học của người Cư sĩ” (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…). Sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 56kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

2- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

2 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 2 2 Flares ×