Sách nói (Mp3-Ogg): Những lời gốc Phật dạy -4 tập (Update 22/9/2014)

1 Flares 1 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói “Những lời gốc Phật dạy” -4 tập, với giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Mỗi tập sách nói này có 2 phiên bản, lưu trữ trên Google Drive:

1A -Tập 1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

1B -Tập 1- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

2A -Tập 2- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

2B -Tập 2- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

3A -Tập 3- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

3B -Tập 3- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

4A -Tập 4- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

4B -Tập 4- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

Đường dẫn tới thư mục chứa 4 Tập sách Những lời gốc Phật dạy, trên Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/6/folders/0B4jwF2AoKkQzYkVsdFpyM2MtT0E

1 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 1 1 Flares ×