Sách nói (Mp3-Ogg): TRỌN BỘ “Đường về xứ Phật” -10 tập (Update 28/4/2015)

3 Flares 3 Flares ×

Update 28/4/2015: Bổ sung Tập 2* – phiên bản mới – giọng đọc Khánh Hoàng + Ngọc Mỹ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói “Đường về xứ Phật” -10 tập, với các giọng đọc Thanh Thuyết + Lê Nga + Ngọc Mỹ + Khánh Hoàng + Quốc Tuấn + Hưng Thành… Mỗi tập sách nói này có 2 phiên bản (riêng Tập 2 có 4 phiên bản), lưu trữ trên Google Drive:

1A -Tập 1- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

1B -Tập 1- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

2A -Tập 2- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

2B -Tập 2- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

2A* -Tập 2* (giọng đọc Khánh Hoàng + Ngọc Mỹ) -Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

2B* -Tập 2* (giọng đọc Khánh Hoàng + Ngọc Mỹ) -Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

3A -Tập 3- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

3B -Tập 3- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

4A -Tập 4- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

4B -Tập 4- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

5A -Tập 5- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

5B -Tập 5- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

6A -Tập 6- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

6B -Tập 6- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

7A -Tập 7- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

7B -Tập 7- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

8A -Tập 8- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

8B -Tập 8- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

9A -Tập 9- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

9B -Tập 9- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

10A -Tập 10- Phiên bản âm thanh MP3, chất lượng khoảng 48kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

10B -Tập 10- Phiên bản âm thanh OGG, chất lượng khoảng 96kbps:

(để tải về, quý bạn nhấn chuột vào ký tự “#” ở góc bên phải tên mỗi file nhé)

*****

Đường dẫn tới thư mục chứa 10 Tập sách Đường về xứ Phật, trên Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/6/folders/0B4jwF2AoKkQzTDVER0hYYUxhV3M

3 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 3 3 Flares ×