Sách nói: TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH”Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 05 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên bài để tải về)

Hình ảnh Bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×