Sách nói: VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG – 2 Tập

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ Sách nói “VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG” – 2 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011. Bộ Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên mỗi bài để tải về)

Tập 1: gồm 07 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 2: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Hình ảnh Bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×