Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo – 2013

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý IV/2013.

Download (tải về)

– Hình ảnh bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×