Đạo Đức Làm Người – 2 Tập – 2013

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Bộ sách 2 tập: “Đạo Đức Làm Người”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I/2013.

Tập 1: Download (tải về)
Tập 2: Download (tải về)

– Hình ảnh bìa sách:

   

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×