Đính chính bộ sách Đường Về Xứ Phật -xuất bản 2011

0 Flares 0 Flares ×

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc, sau khi 10 tập sách “Đường Về Xứ Phật” được xuất bản Quý III/2011, chúng tôi đã nhận được các hồi âm đóng góp chỉ ra những lỗi sai về mặt chính tả cũng như nội dung trong bộ sách này. Gần đây, khi biên tập lại trong kế hoạch tái bản sắp tới, chúng tôi soát lỗi một lần nữa và lập thành các Bảng thống kê Danh sách đính chính cho mỗi tập dưới đây. Kính mời quý bạn xem và tải về!

01- Danh sách Đính Chính Tập 01Download (tải về)
02- Danh sách Đính Chính Tập 02Download (tải về)
03- Danh sách Đính Chính Tập 03Download (tải về)
04- Danh sách Đính Chính Tập 04Download (tải về)
05- Danh sách Đính Chính Tập 05Download (tải về)
06- Danh sách Đính Chính Tập 06Download (tải về)
07- Danh sách Đính Chính Tập 07Download (tải về)
08- Danh sách Đính Chính Tập 08Download (tải về)
09- Danh sách Đính Chính Tập 09Download (tải về)
10- Danh sách Đính Chính Tập 10Download (tải về)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×