Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới – Đạo Đức Ly Tham – Tập 1 – 2013

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới -Đạo Đức Ly Tham -tập 1”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý II/2013

Download (tải về)

– Hình ảnh bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×