Giới Đức Làm Người – 2 Tập – 2010

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Bộ sách 2 tập: “Giới Đức Làm Người”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản Quý II/2010.

Tập 1: Download (tải về)
Tập 2: Download (tải về)

– Hình ảnh bìa sách:

   

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×