Giới Đức Làm Người – 2 Tập – 2015

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về bộ sách: “Giới Đức Làm Người -2 tập”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý III năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng nguyên gốc của Tu Viện Chơn Như. Bộ sách đã được sửa bớt lỗi và trình bày lại đôi chút, nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý vị đọc và tải sách về ở Liên kết dưới đây:

– Ruột sách Tập 1: Bản in ngày 17-6-2015

– Ruột sách Tập 2: Bản in ngày 11-7-2015

– Bìa sách Tập 1 (trang 1):

– Bìa sách Tập 2 (trang 1):

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×