Hướng Dẫn, Nhắc Nhở Tu Sinh Tu Tập Tại TVCN (Update 06/5/2014)

0 Flares 0 Flares ×

Update 06/4/2014: Thay thế phiên bản mới, ngày 06/4/2014. Phiên bản này sửa 2 câu số 3 và 4 bên cột phải, trang 67, như sau: Nội dung cũ bị sai: “Tay trái đặt lên trước bụng! Tay phải đặt lên tay phải!”. Nay sửa lại cho đúng là: “Tay phải đặt lên trước bụng! Tay trái đặt lên tay phải!”.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Hướng dẫn, nhắc nhở Tu sinh tu tập tại Tu Viện Chơn Như”. Cuốn sách này chưa xin phép xuất bản, chỉ lưu hành nội bộ Tu Viện.

Download (tải về)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×