Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào? – 2014

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào?”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản vào đầu Quý II/2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

1- Phiên bản Nguyên gốc đầy đủ, là cuốn sách xuất bản lần đầu tiên năm 2010 (NXBTG), nhưng đã được sửa các lỗi và trình bày lại (29/3/2014), nay gọi là phiên bản Lưu hành nội bộ TVCN.

2- Phiên bản In tái bản kỳ này (Nhà Xuất bản Tôn giáo). Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa và cắt bỏ so với phiên bản gốc.

3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

Tải về: 1- Phiên bản gốc TVCN-2014
Tải về: 2- Phiên bản in NXBTG-2014
Tải về: 3- Thống kê thay đổi

– Hình ảnh bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×