Người Phật Tử Cần Biết – 2 Tập – 2012

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Bộ sách 2 tập: “Người Phật Tử Cần Biết”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý IV năm 2012

(Phiên bản ngày 07/11/2012)

Tập 1: Download (tải về)
Tập 2: Download (tải về)

– Hình ảnh bìa sách:

 

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×