Những Bức Tâm Thư – Tập 3 – 2014

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Những Bức Tâm Thư -tập 3”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản (In mới) quý II năm 2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

1- Phiên bản nguyên gốc đầy đủ (Lưu hành nội bộ TVCN), là bản thảo cuốn sách phiên bản cuối cùng, ngày 20/5/2014.

2- Phiên bản được duyệt in (Nhà Xuất bản Tôn giáo), ngày 20/5/2014. Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa so với phiên bản gốc.

3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

Tải về: 1- Phiên bản gốc TVCN
Tải về: 2- Phiên bản in NXBTG
Tải về: 3- Thống kê thay đổi

– Hình ảnh bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×