Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ -2015

3 Flares 3 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về Cuốn sách: “Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ” (Thọ Tam Quy – Thọ Ngũ Giới – Bát Quan Trai Giới…), của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách được trình bày lại đôi chút nhằm tạo sự hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước.

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 14-02-2015

– Bìa sách trang 1:

3 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 3 3 Flares ×