Những Lời Gốc Phật Dạy – 4 Tập – 2011

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Bộ sách 4 tập: “Những Lời Gốc Phật Dạy”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý I/2011.

Tập 1: Download (tải về)
Tập 2: Download (tải về)
Tập 3: Download (tải về)
Tập 4: Download (tải về)

– Hình ảnh bìa sách: (Nhấp chuột vào ảnh để xem phóng lớn)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×