Những Lời Tâm Huyết -2015

1 Flares 1 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Những Lời Tâm Huyết”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản (In mới) quý II năm 2015 tại Nhà xuất bản Hồng Đức, theo đúng bản gốc của Tu Viện Chơn Như. Cuốn sách gồm 3 phần chính:

1- Những Lời Tâm Huyết;
2- Tâm Không Phóng Dật;
3- Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật
– Phiên bản hoàn thiện năm 2008.

(Trong cuốn sách “Pháp Tu Của Phật Làm Chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết”, cũng có “Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật”, nhưng đó là BẢN THẢO GỐC ban đầu, do đức Trưởng lão Thích Thông Lạc viết năm 2000. Còn trong sách này là BẢN HOÀN THIỆN, mà đức Trưởng Lão đã sửa chữa, bổ sung và cho xuất bản lần đầu năm 2008, tại NXB Tôn giáo).

Quý bạn đọc hoặc tải sách về ở Liên kết dưới đây nhé (Lưu trữ trên Google Drive):

– Ruột sách: Bản in ngày 25-3-2015

– Bìa sách trang 1:

1 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 1 1 Flares ×